Завдання на 2016 / 2017 навчальний рік

Організувати роботу педколективу над науково-методичною проблемною темою «Забезпечення якісної дошкільної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» та вирішення першочергових завдань:

1.              Забезпечити системний підхід  до  охорони  життя  і  збереження  здоров’я  дітей  раннього  та дошкільного  віку,   у  тому  числі,  з  особливими  потребами,  шляхом створення  безпечного  розвивального  середовища  та  налагодження системи  роботи  з  безпеки  життєдіяльності  з  педагогами,  дітьми  і батьками.

2.              Активізувати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників, сприяти вихованню патріотично налаштованих і національно свідомих громадян України, поглибити роботу  з  формування  досвіду  моральної   поведінки  та  соціальної компетенції  у  дошкільників  шляхом  застосування  ефективних  освітніх технологій.

3.              Здійснювати роботу з формування у вихованців комунікативно-мовленнєвих здібностей, навичок спілкування та ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми.

4.              Сприяти формуванню соціально-економічної компетентності дошкільників, розвивати творчий потенціал кожної дитини, адаптувати до життя в сучасному світі,  навчати їх мислити і діяти за законами економіки, використовуючи всі складові розвивального середовища та ефективні форми роботи з соціально-економічного виховання.

 

  

Скачать
річний план 16-17.pdf
Adobe Acrobat документ 1.2 MB

Завдання на 2015/ 2016 навчальний рік

Спрямувати роботу над науково-методичною проблемною темою «Забезпечення якісної дошкільної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» та вирішення першочергових завдань:

 

1.Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку.

 

2. Виховання екологічної свідомості дітей на засадах інтеграції освітньо-виховного процесу  через ефективне використання інноваційних технологій.

 

3. Продовжити роботу по формуванню елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти; виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях,  культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров»я малят.

 

Скачать
План 15-16 н.р.pdf
Adobe Acrobat документ 1.4 MB

Завдання на 2014 / 2015 навчальний рік

Спрямувати роботу над науково-методичною проблемною темою «Забезпечення якісної дошкільної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» та вирішення першочергових завдань:

1. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

2. Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

3. Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

4. Продовжити роботу по формуванню елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти; виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров»я малят.